dé beroepentest
die duidelijkheid geeft

Beroepskeuze-onderzoek XL

Ons beroepskeuze-onderzoek XL is een uitgebreidere versie van het beroepskeuze-onderzoek. Behalve alle onderdelen die genoemd zijn op de vorige pagina voegen we er een uitgebreid competentie-overzicht aan toe.

'Competentie' is in de afgelopen 15 jaar zowel in arbeidsorganisaties als in het  in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een belangrijk begrip geworden. Een competentie is 'een in gedrag waarneembare combinatie van kennis en inzicht, houding en vaardigheid, waarmee in de praktijk doelen worden bereikt'.

In ons rapport wordt aangegeven hoe jij scoort op 16 van de meest voorkomende competenties.Iedere competentie heeft een definitie die aangeeft wat de competentie inhoudt en betekent. Daarnaast heeft elke competentie ook een korte benaming om het makkelijk te maken over het rapport te praten met anderen. Mensen functioneren het beste als hun competenties goed aansluiten op hun persoonlijkheid c.q. gedrag. De competenties waarop jij het hoogst scoort, wijzen op jouw sterke punten.

Beroepen en functies waarin deze competenties belangrijk zijn, bieden een relatief grote kans op succes. De competenties waarop jij laag scoort, kunnen belangrijke aandachtspunten bieden, bijvoorbeeld voor verdere ontwikkeling. Na de scores vind je in het rapport per competentie uitleg over de competenties en over wat ze betekenen voor werk en loopbaan.

Over competenties en beroepsinteresses valt simpelweg te zeggen dat mensen vaak (maar niet altijd) dingen (willen) doen waarin ze goed zijn. Immers, als je werk doet dat goed past bij jouw competenties, is de kans op wederzijdse tevredenheid vanzelfsprekend groter dan wanneer sprake is van een mismatch. Voor de ontwikkelbaarheid van competenties geldt dat wanneer iemand een competentie echt wil ontwikkelen en daar doelgericht aan werkt, bij voorkeur met een plan en/of een coach, dan zijn sommige in hoge mate ontwikkelbaar. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld intelligentiefactoren.

In ons rapport wordt er uitgebreid ingegaan op de betekenis van de competenties, hoe je gescoord hebt en wat het betekent om 'hoog' of 'laag' te scoren.

Per competentie vind je achtereenvolgens:

  • Een definitie van de competentie en twee voorbeeldvragen ter illustratie
  • Je score ten opzichte van de normgroep
  • Wat een lage of een hoge score kan betekenen
  • Voor wat voor werk en werkzaamheden de competentie relevant is
  • Een inschatting van de mate van ontwikkelbaarheid van de competentie

 

Prijs : vanaf euro 495,00 ( dit inclusief testsamenstelling, testbegeleiding van 2,5 uur, schriftelijke rapportage, nabespreken en btw)